گروه صنعتی آریا اطلس سورین

شماره تماس ما:

026-34717642

آدرس ما:

کرج| کمالشهر ظفر14

ایمیل ما:

omidi.atlassorin@gmail.com

کارشناسان فنی

مدیر فنی

مهندس سعدی اسدی
5/5

کارشناس برق

مهندس علی یزدانی
4.9/5

کارشناس فنی

مهندس کامران مرادبیگی
4/5

کارشناس PM

مهندس مهدی مراد بیگی
3.4/5

کارشناس فنی

مهندس محمدرضا اربین
3.2/5
تابلو توزیع برق
کمپرسور
اکسیژن ساز
درایر جذبی
قبلی
بعدی
گروه صنعتی آریا اطلس سورین
آدرس ما:

کرج | کمالشهر ظفر14

شماره تماس ما:

026-34717642

ایمیل ما:

email@yoursite.com